CJAP

CJAP2023-03-08T15:56:56+02:00

CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

ILFOV

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Ilfov este o structură în cadrul C.J.R.A.E. Ilfov ce oferă servicii de asistenţă psihopedagogică preșcolarilor / elevilor, părinților și cadrelor didactice.

Despre

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Ilfov este o structură în cadrul C.J.R.A.E. Ilfov ce oferă servicii de asistenţă psihopedagogică preșcolarilor / elevilor, părinților și cadrelor didactice. La nivelul unităților școlare din județul Ilfov funcționează 35 de cabinete școlare de asistență psihopedagogică care sunt coordonate, monitorizate şi evaluate de către C.J.R.A.E. Ilfov. C.J.A.P. Ilfov promovează programe de consiliere şi asigură asistenţa psihopedagogică pentru: dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii fiecărui elev pentru a putea fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit, să se adapteze și să se integreze socio-profesional în societatea dinamică; promovarea unui învățământ de calitate, modern și flexibil, stimularea creativității, abandonarea stilului rigid și nedemocratic în relațiile profesor-elev, munca în echipă, dezvoltarea relațiilor de colaborare care valorifică experiența și eficientizarea serviciilor de consiliere psihopedagogică prin programe de prevenţie şi intervenţie şi creşterea competenţelor profesionale prin promovarea formării continue

Cabinete școlare de asistență psihopedagogică

Go to Top