CENTRUL LOGOPEDIC INTERȘCOLAR

ILFOV

Centrul Logopedic Interșcolar este o altă structură a C.J.R.A.E. Ilfov formată din 15 cabinete logopedice interșcolare la nivelul unităților școlare din județul Ilfov.

Despre

Centrul Logopedic Interșcolar este o altă structură a C.J.R.A.E. Ilfov formată din 15 cabinete logopedice interșcolare la nivelul unităților școlare din județul Ilfov. Activitatea logopedică din centrele logopedice interşcolare vizează în primul rând copiii de vârstă preșcolară și școlară primară, dar se poate extinde și la celelalte categorii de școlari. Intervenția logopedică este de preferat să se realizeze încă din grădiniță, când are loc structurarea și dezvoltarea limbajului, evitându-se astfel consolidarea deprinderilor greșite de vorbire sau chiar întârzierea în apariția limbajului. Tulburările de limbaj și de comunicare care intră în competența profesorilor logopezi din cabinetele logopedice interșcolare sunt: tulburările de pronunție / articulare; tulburările de ritm și fluență a vorbirii; tulburările limbajului scris-citit; tulburările de dezvoltare a limbajului; tulburările de voce și alte tulburări de limbaj care influențează negativ adaptarea școlară și socială a copiilor.

Centrele si cabinetele logopedice interscolare (CLI) sunt structuri de invatamant special integrat pentru copiii/elevii cu cerinte educative speciale, care prezinta tulburari de limbaj si de comunicare, precum si dificultati de invatare.

Centrele si cabinetele logopedice interscolare sunt unitati conexe de invatamant preuniversitar, coordonate de centrul judetean/al municipiului Bucuresti de resurse si de asistenta educationala.

Activitatea speciala desfasurata in centrele si cabinetele logopedice interscolare consta in terapia tulburarilor de limbaj si de comunicare, precum si in elaborarea si realizarea unor programe/proiecte specifice, corespunzatoare principalelor disfunctionalitati ale limbajului si comunicarii.

Tulburarile de limbaj si de comunicare care intra in competenta profesorilor logopezi din centrele si cabinetele logopedice interscolare sunt:

 • tulburarile de pronuntie/articulare;
 • tulburarile de ritm si fluenta a vorbirii;
 • tulburarile limbajului scris-citit;
 • tulburarile de dezvoltare a limbajului;
 • Activitatea desfasurata in centrele si cabinetele logopedice interscolare vizeaza totodata si realizarea de actiuni metodice de indrumare/consiliere logopedica a cadrelor didactice din scoli si gradinite, in vederea corectarii tulburarilor usoare de limbaj, in realizarea unor dezbateri tematice privind importanta consolidarii limbajului in procesul dezvoltarii generale a copilului, conditie esentiala unei integrari scolare si sociale optime.
 • Interventiile logopedice se desfasoara in centre logopedice, cabinete logopedice si cabinete de resurse, organizate de regula in scolile sau in gradinitele de masa.

Unitatile de invatamant vor asigura spatiul si dotarea minima necesara bunei desfasurari a activitatii logopedice si vor permite accesul parintilor si al copiilor in cabinet.

Intr-un centru logopedic interscolar pot functiona unul sau mai multe cabinete logopedice, in functie de numarul elevilor cu tulburari de limbaj care au nevoie de terapie logopedica, precum si de numarul profesorilor logopezi normati si incadrati.

Activitatea de interventie logopedica se realizeaza de regula in afara orelor de curs. Forma de organizare este activitatea cu grupe mici de 2-4 copii sau individual, in functie de urmatoarele criterii:

 • tipul tulburarii de limbaj;
 • gravitatea tulburarii de limbaj;
 • varsta copilului/elevului;
 • colaborarea cu familia (receptivitatea, implicarea activa in procesul terapeutic, posibilitatea de raspuns la programarea propusa etc.).

Activitatea profesorilor logopezi din centrul logopedic interscolar se desfasoara in conformitate cu atributiile si responsabilitatile prevazute in fisa postului, precum si cu normele deontologice ale profesiei.

Activitatea este esalonata in etape si vizeaza urmatoarele obiective specifice:

 • identificarea, depistarea si inregistrarea copiilor sesizati din zona de interventie logopedica, examinarea de catre fiecare profesor logoped, la inceputul fiecarui an scolar, a tuturor copiilor prescolari din grupele mari si pregatitoare din gradinite si a copiilor din clasa I din toate unitatile care apartin circumscriptiei sale logopedice;
 • inregistrarea copiilor cu tulburari de limbaj in fisele de depistare avizate de directorul unitatii in care s-a facut depistarea;
 • convocarea copiilor cu tulburari medii si grave la centrul logopedic interscolar, pe baza de invitatii scrise adresate parintilor;
 • examinarea complexa logopedica si psihopedagogica a copiilor luati in corectare, in colaborare cu familia si cu cadrele didactice, in scopul identificarii tuturor factorilor care au influentat negativ evolutia limbajului si a comunicarii copilului;
 • formularea diagnosticului si prognosticului pentru fiecare copil/elev evaluat;
 • proiectarea activitatii de terapie a tulburarilor de limbaj si de comunicare identificate;
 • interventie terapeutic-recuperatorie in concordanta cu diagnosticul logopedic al copiilor/elevilor evaluati;
 • evaluarea periodica a progreselor realizate de elevi si reproiectarea activității de intervenție.

Evidenta copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj se realizează prin următoarele documente

 • fise de depistare pe unități școlare si preșcolare anuale;
 • registre de evidenta a copiilor cu tulburări de limbaj care sunt cuprinși in corectare in centrul logopedic interșcolar, realizate pe an școlar;
 • registre de evidenta a prezentei la corectare;
 • fisa logopedica, ca instrument de consemnare a datelor anamnezice, a demersului terapeutic si a dinamicii corectării;
 • programe de terapie logopedica pe tip de tulburare.

La nivelul județului/sectoarelor municipiului București funcționează un singur centru logopedic interșcolar a cărui activitate este coordonata, monitorizata si evaluata de centrul județean/al municipiului București de resurse si de asistenta psihopedagogica.

Evaluarea activității din centrele logopedice interșcolare, ca structuri de învățământ special integrate in sistemul de învățământ public, se realizează de centrele județene/al municipiului București de resurse si de asistenta educaționala.

Cabinete logopedice școlare și interșcolare

face-to-face-icon

CLI 1 – DUMITRACHE-TAULESCU LUCIANA
(Buftea, Mogosoaia, Dragomiresti Vale)

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 BUFTEA
GRĂDINIȚA NR. 6 BUFTEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 BUFTEA
ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOGOSOAIA
GRĂDINIȚA „RAZĂ DE SOARE” BUFTEA
LICEUL TEHNOLOGIC „VINTILĂ BRĂTIANU” DRAGOMIREȘTI VALE
GRĂDINIȚA NR. 1 DRAGOMIREŞTI DEAL – DRAGOMIREȘTI VALE
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DRAGOMIREŞTI VALE
SCOALA PRIMARA NR. 1 ZURBAUA – DRAGOMIRESTI VALE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 DRAGOMIREŞTI DEAL – DRAGOMIREȘTI VALE
GRĂDINIȚA NR. 4 BUFTEA

face-to-face-icon

CLI 2 – GOLEANU FLORENTINA
(Magurele, Darasti, Cornetu)

LICEUL TEORETIC „HORIA HULUBEI” MĂGURELE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CORNETU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 BUDA – CORNETU
GRĂDINIȚA NR. 1 CORNETU
GRĂDINIȚA NR. 2 CORNETU
GRĂDINIȚA NR. 1 MĂGURELE
GRĂDINIȚA NR. 2 MĂGURELE
GRĂDINIȚA NR. 3 VÂRTEJU – MĂGURELE
GRĂDINIȚA NR. 4 DUMITRANA – MĂGURELE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DĂRĂŞTI

face-to-face-icon

CLI 3 – SOBARU DELIA
(Pantelimon si Dobroesti)

ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 1 PANTELIMON
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DOBROEŞTI
GRĂDINIȚA NR. 1 DOBROEŞTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 FUNDENI – DOBROEȘTI
GRĂDINIȚA NR. 2 FUNDENI – DOBROEȘTI
GRĂDINIȚA NR.3 FUNDENI – DOBROEȘTI

face-to-face-icon

CLI 4 – CUCIINIC CONSTANȚA
(Popesti Leordeni si Berceni)

LICEUL TEORETIC „RADU POPESCU” POPEȘTI LEORDENI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 POPEȘTI LEORDENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN BĂDESCU” POPEȘTI LEORDENI
GRĂDINIȚA NR. 2 POPEȘTI LEORDENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 POPEŞTI LEORDENI
GRĂDINIȚA NR. 3 POPEŞTI LEORDENI
GRĂDINIȚA NR. 4 POPEŞTI LEORDENI
GRĂDINIȚA NR.5 POPEȘTI LEORDENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BERCENI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 BERCENI
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 BERCENI

face-to-face-icon

CLI 5 – POPESCU LUMINIȚA
(Voluntari si Afumati)

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ANTON PANN” VOLUNTARI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 VOLUNTARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 VOLUNTARI
GRĂDINIȚA NR. 1 VOLUNTARI
GRĂDINIȚA NR. 2 VOLUNTARI
GRĂDINIȚA NR. 3 VOLUNTARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 AFUMATI
GRĂDINIȚA NR. 1 AFUMAȚI
GRĂDINIȚA NR. 4 AFUMAȚI
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 AFUMAȚI
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 AFUMAȚI

face-to-face-icon

CLI 6 – BEJENARU VASILICA
(OTOPENI)

LICEUL TEORETIC „IOAN PETRUŞ” OTOPENI
GRĂDINIȚA NR. 1 OTOPENI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5 OTOPENI
GRĂDINIȚA NR. 3 OTOPENI
GRĂDINIȚA NR. 4 OTOPENI
GRĂDINIȚA NR. 2 OTOPENI

face-to-face-icon

CLI 7 – GEAMBAȘU MONICA CONSTANTA
(Branesti si Ganeasa)

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BRĂNEŞTI
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 ISLAZ – BRĂNEȘTI
LICEUL TEORETIC „TRAIAN LALESCU“ BRĂNEȘTI
GRĂDINIȚA „RIŢA GĂRGĂRIŢA” BRĂNEȘTI
GRĂDINIȚA NR. 1 ISLAZ- BRĂNEȘTI
GRĂDINIȚA NR. 2 PASĂREA-BRĂNEȘTI
GRĂDINIȚA NR.3 BĂJENARI – BRĂNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GĂNEASA
GRĂDINIȚA NR. 1 GĂNEASA
GRĂDINIȚA NR. 2 ŞINDRILIŢA – GĂNEASA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PITEASCA – GĂNEASA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 ŞINDRILIŢA – GĂNEASA
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 MOARA DOMNEASCĂ – GĂNEASA
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 COZIENI – GĂNEASA

face-to-face-icon

CLI 8 – IRIMESCU ALEXANDRU
(Buftea, Corbeanca)

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUFTEA
GRĂDINIȚA NR. 2 BUFTEA
GRĂDINIȚA NR. 5 BUFTEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 BUFTEA
GRĂDINIȚA NR. 3 BUFTEA
GRĂDINIȚA „CĂSUȚA COPILĂRIEI” BUFTEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 TAMAŞI – CORBEANCA
GRĂDINIȚA NR. 1 PETREŞTI – CORBEANCA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CORBEANCA

face-to-face-icon

CLI 9 – DRAGOMIR ALEXANDRA
(Chitila, Chiajna, Ciorogarla)

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. ION VIŞOIU” CHITILA
ȘCOALA PRIMARĂ „ELEONORA ILIESCU” CHITILA
ȘCOALA PRIMARĂ „ION OLTEANU” CHITILA
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 RUDENI-CHITILA
GRĂDINIȚA „VOINICEL” CHITILA
GRĂDINIŢA ”CĂSUȚA CU PITICI” CHITILA
LICEUL TEHNOLOGIC „DOAMNA CHIAJNA” ROȘU – CHIAJNA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU ODOBESCU” CHIAJNA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOROGÂRLA
GRĂDINIȚA NR. 1 CIOROGÂRLA
GRĂDINIȚA NR.2 DÂRVARI – CIOROGÂRLA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 DÂRVARI- CIOROGÂRLA

face-to-face-icon

CLI 10 – PRUNDARU RAMONA GEORGETA
(Clinceni, Domnesti, Bragadiru)

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”HELMUT DUCKADAM” CLINCENI
GRĂDINIȚA NR. 1 CLINCENI
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 CLINCENI
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 OLTENI – CLINCENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE CORNELIU” DOMNEȘTI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PRELUNGIT „TĂRÂMUL PRIETENIEI” DOMNEȘTI
GRĂDINIȚA NR. 1 ŢEGHEŞ – DOMNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BRAGADIRU
GRĂDINIȚA NR. 1 BRAGADIRU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 BRAGADIRU
GRĂDINIȚA NR. 2 BRAGADIRU

face-to-face-icon

CLI 11 – VOICU CONSTANȚA
(Snagov, Gruiu, Gradistea, Nuci)

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” GHERMĂNEȘTI – SNAGOV
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BĂICOIANU” TÂNCĂBEȘTI – SNAGOV
GRĂDINIȚA NR. 1 CIOFLICENI – SNAGOV
LICEUL TEORETIC „MIHAIL KOGĂLNICEANU” SNAGOV
GRĂDINIȚA NR. 1 SNAGOV
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GRUIU
GRĂDINIȚA NR. 1 GRUIU
GRĂDINIȚA NR. 2 LIPIA – GRUIU
GRĂDINIȚA NR. 3 COADELE – GRUIU
GRĂDINIȚA NR. 4 ŞANŢU – GRUIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 LIPIA – GRUIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 SILIŞTEA SNAGOVULUI – GRUIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 NUCI
GRĂDINIȚA NR. 2 MICŞUNEŞTI MOARA – NUCI
GRĂDINIȚA NR. 3 MICŞUNEŞTII MARI – NUCI
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 MERII PETCHII – NUCI
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 MICŞUNEŞTII MARI – NUCI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GRĂDIŞTEA
GRĂDINIȚA NR. 1 GRĂDIŞTEA
GRĂDINIȚA NR. 2 SITARU – GRĂDIȘTEA

face-to-face-icon

CLI 12 – ANIȚA SELENA CRISTINA
(1 Decembrie, Copaceni, Vidra, Jilava)

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, 1 DECEMBRIE
GRĂDINIȚA ”SFÂNTUL NICOLAE” 1 DECEMBRIE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COPĂCENI
GRĂDINIȚA NR. 1 COPĂCENI
GRĂDINIȚA NR. 2 COPĂCENI
LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU ROSETTI” VIDRA
GRĂDINIȚA NR. 1 VIDRA
GRĂDINIȚA NR. 2 VIDRA
LICEUL PENITENCIAR JILAVA
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 VIDRA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CREŢEŞTI – VIDRA
GRĂDINIȚA NR. 3 CREŢEŞTI – VIDRA
GRĂDINIȚA NR. 4 SINTEŞTI-VIDRA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 SINTEŞTI – VIDRA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 JILAVA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 JILAVA
GRĂDINIȚA NR. 2 JILAVA
GRĂDINIȚA NR. 1 JILAVA

face-to-face-icon

CLI 13 – CANA CRISTINA
(Ciolpani, Peris, Balotesti)

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOLPANI
GRĂDINIȚA NR. 1 CIOLPANI
GRĂDINIȚA NR. 2 PISCU – CIOLPANI
GRĂDINIȚA NR. 3 IZVORANI – CIOLPANI
GRĂDINIȚA NR. 4 ŢIGĂNEŞTI – CIOLPANI
LICEUL TEORETIC NR. 1 PERIŞ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. ION IONIŢĂ” BURIAȘ – PERIȘ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PERIŞ
GRĂDINIȚA NR. 1 COCIOC – PERIȘ
GRĂDINIȚA NR. 2 BĂLTENI – PERIȘ
GRĂDINIȚA NR. 3 BRĂTULEŞTI – PERIȘ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BALOTEȘTI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 SĂFTICA – BALOTEȘTI
GRĂDINIȚA NR. 3 DUMBRĂVENI – BALOTEȘTI
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 BALOTEŞTI
GRĂDINIȚA NR. 1 BALOTESTI

face-to-face-icon

CLI 14 – GAROSEANU GEORGETA
(Tunari, Moara Vlasiei, Dascalu, Petrachioaia, Stefanestii de Jos)

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TUNARI
GRĂDINIȚA NR. 1 TUNARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOARA VLĂSIEI
GRĂDINIȚA NR. 1 MOARA VLĂSIEI
GRĂDINIȚA NR. 2 MOARA VLĂSIEI
GRĂDINIȚA NR. 3 CĂCIULAŢI – MOARA VLĂSIEI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DIMITRIE GHICA” CĂCIULAȚI – MOARA VLĂSIEI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 MOARA VLĂSIEI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DASCĂLU
GRĂDINIȚA NR 1 DASCĂLU
GRĂDINIȚA NR. 2 GAGU – DASCĂLU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PETRĂCHIOAIA
GRĂDINIȚA NR. 1 PETRĂCHIOAIA
GRĂDINIȚA NR. 2 PETRĂCHIOAIA
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 MĂINEASCA – PETRĂCHIOAIA
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 SURLARI – PETRĂCHIOAIA
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 VÂNĂTORI – PETRĂCHIOAIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ŞTEFĂNEŞTII DE JOS
GRĂDINIȚA NR. 1 ŞTEFĂNEŞTII DE JOS

face-to-face-icon

CLI 15 – UȘURELU MARIA
(Pantelimon, Cernica, Glina)

GRĂDINIȚA NR. 1 PANTELIMON
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 CERNICA
GRĂDINIȚA NR. 1 CERNICA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 TÂNGANU – CERNICA
GRĂDINIȚA NR. 2 TÂNGANU-CERNICA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 BĂLĂCEANCA-CERNICA
GRĂDINIȚA NR. 3 POŞTA – CERNICA
GRĂDINIȚA NR. 4 BĂLĂCEANCA-CERNICA
GRĂDINIȚA NR. 5 CĂLDĂRARU – CERNICA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GLINA
GRĂDINIȚA NR. 1 GLINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CĂŢELU – GLINA
GRĂDINIȚA NR. 2 CĂŢELU – GLINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 BOBEŞTI – GLINA