Acasă2024-03-25T21:07:46+02:00

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ

ILFOV

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ilfov este o unitate conexă a învățământului preuniversitar cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educației și Cercetării, coordonată metodologic de Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și finanțată de Consiliul Județean Ilfov. Noi, cei 64 de specialiști ai C.J.R.A.E. Ilfov, oferim sprijin unităților școlare din județ, în asigurarea unui mediu școlar prielnic pentru învățare și dezvoltarea copiilor și tinerilor.

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică și cabinetele școlare și interșcolare de asistență psihopedagogică

CLI Ilfov

Centrul Logopedic Interșcolar și cabinetele logopedice școlare și interșcolare

gg

SEOSP Ilfov

Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională

Servicii oferite de CJRAE Ilfov

  • servicii de asistenţă psihopedagogică pentru elevi, cadre didactice şi părinţi, furnizate prin C.J.A.P. (Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică) şi prin cabinetele de asistenţă psihopedagogică şcolare și interșcolare;
  • servicii constând în diverse terapii logopedice, furnizate prin C.L.I. (Cabinetele Logopedice Interşcolare);
  • servicii de sprijin şi îndrumare a copiilor, elevilor şi tinerilor cu CES (cerinţe educative speciale) asigurate prin intermediul S.E.O.S.P. (Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională) și C.O.Ș.P. (Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională);
  • servicii de mediere şcolară, furnizate de mediatorii şcolari.
Go to Top