Anunț funcționare SEOSP și COSP

Către,

Toate unitățile de învățământ din județul Ilfov

Prin prezenta, vă informăm că Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul C.J.R.A.E. Ilfov nu funcționează în perioada 19.06.2023 – 31.08.2023.

Vă rugăm să verificați (implicând profesorii diriginți, profesorii consilieri școlari și profesorii itineranți/de sprijin, valabilitatea certificatelor de orientare școlară și profesională a elevilor cu cerințe educaționale speciale și ale elevilor școlarizați la domiciliu integrați în unitatea dumneavoastră de învățământ, iar în cazul expirării acestora la sfârșitul anului școlar 2022-2023, să anunțați părinții/reprezentanții legali instituiți în vederea reînnoirii certificatelor până la data de 01.09.2023.

Atașat adresa pentru descărcare.

Adresa nr. 396 din 26.04.2023

Go to Top