Concurs pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate de profesor consilier școlar în cadrul CJRAE Ilfov (în anul școlar 2023-2024)

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/REZERVATE DE PROFESOR CONSILIER ȘCOLAR ÎN CADRUL CJRAE ILFOV ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024

CJRAE ILFOV pune la dispoziția celor interesați informațiile utile privind modalitatea de înscriere și desfășurare a concursului național de titularizare pentru ocuparea celor 35 posturilor de profesor consilier școlar disponibile la nivelul județului Ilfov.

Lista posturilor vacante/rezervate de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică poate fi consultată pe site-ul ISJ Ilfov, accesând link-ul: https://isjilfov.ro/cadre-didactice/miscarea-personalului-didactic

CINE SE POATE OCUPA POST DE PROFESOR CONSILIER ȘCOLAR?
Absolvenții de învățămant superior cu specializarea/ specializările corespunzătoare postului didactice de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică care pot fi consultate în Centralizatorul din următorul link – https://isjilfov.ro/img/lista-atasamente/3_centralizator_2023_cultura_generala_3.pdf (paginile 595-602)

CUM TE POȚI ÎNSCRIE LA CONCURSUL DE TITULARIZARE?

– Între 8-17 mai 2023-se înregistrează dosarele de înscriere ale candidaților-la Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, inclusiv pentru absolvenții promoției 2023.

– Cererea pentru înscrierea la concursul de titularizare poate fi descărcată de la adresa: https://isjilfov.ro/cadre-didactice/miscarea-personalului-didactic/6810-concurs-national-de-titularizare-2023 Cererea conține documentele care trebuie anexate. Dosarul de înscriere al candidatului conține cererea împreună cu documentele solicitate.

– Între 9-19 mai 2023-are loc validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați. ATENȚIE! Neprezentarea la validare a absolvenșilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs!

– În mod excepțional, absolvenții promoției 2023 pot să prezinte adeverință de absolvire a studiilor/ programului de pregătire psihopedagogică și să valideze fișa de înscriere în data de 12 iulie 2023, până la ora 8:00. Absolvenții promoției 2023 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate, numai după prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor / programului de pregătire psihopedagogic.

PROGRAMA DE CONCURS
Se poate consulta pe site-ul ISJ Ilfov la următorul link – https://isjilfov.ro/cadre-didactice/miscarea-personalului-didactic/6810-concurs-national-de-titularizare-2023

PROBELE DE CONCURS

– Concursul constă în 2 probe: inspecție la clasă și proba scrisă.

– În data de 23 mai 2023, va fi stabilită data, ora precum și unitatea de învățământ în care va fi susținută activitatea de consiliere la clasă. Toate acestea vor fi stabilite și anunțate de către Inspectoratul Școlar Județean Ilfov.

– Între 24 mai 2023-30 iunie 2023, va avea loc organizarea și desfășurarea inspecțiilor la clasă. Pentru a ocupa un post vacant, publicat pentru angajare pe perioadă nedeterminată candidatul trebuie să obțină minimum nota 7 la inspecția specială la clasă

– În data de 12 iulie 2023, se va susține proba scrisă într-un centru de concurs pe care îl va stabili și anunța în timp util ISJ Ilfov.

REZULTATE CONCURS ȘI ANGAJARE

– Pentru angajare pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minim nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială la clasă în profilil postului.

– În data de 18 iulie 2023-va avea loc afișarea rezultatelor inițiale.

– În data de 26 iulie 2023-va avea loc comunicarea rezultatelor după contestații

– Repartizarea candidaților care au obținut minimum media 7 la concurs, va avea loc în data de 27 iulie 2023, în cadrul ședinței publice pe care o va organiza Inspectoratul Școlar Județean Ilfov. Candidații, ierarhizați în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, vor putea opta din lista posturilor publicate pentru angajare.

Vă urăm succes și suntem nerăbdători să vă alăturați echipei CJRAE ILFOV, o echipă unită, dinamică, prietenoasă și implicată în multe proiecte locale, naționale, europene!

ANUNȚ – CONSILIERI ȘCOLARI – CONCURS TITULARIZARE

 

Go to Top