Conferința ”Educația personalizată – educația viitorului” în cadrul proiectului ”Asistența psihopedagogică în context european – șansa promovării diversității și incluziunii în școlile ilfovene (2020-1-RO01-KA101-079190)”

Conferinta CJRAE Ilfov

Conferinta CJRAE Ilfov

Go to Top