My Blog

My Blog2020-04-27T15:44:06+03:00

Listen

Tutoring Articles & Musings

I can tutor your child and ensure they remain proficient in their core subjects, and enjoy learning along the way. I am a time served and qualified teaching professional, and I‘m ready now to help.

Listen

Tutoring Articles & Musings

I can tutor your child and ensure they remain proficient in their core subjects, and enjoy learning along the way. I am a time served and qualified teaching professional, and I‘m ready now to help.

ANUNȚ REZULTATE SELECȚIE PENTRU PARTICIPAREA LA PROGRAMUL DE MOBILITATE ERASMUS+

ANUNȚ REZULTATE SELECȚIE PENTRU PARTICIPAREA LA PROGRAMUL DE MOBILITATE ERASMUS+ în cadrul proiectului de acrediatre Erasmus + a CJRAE Ilfov ”Asistența psihopedagogică la nivel primar – repere europene de incluziune” [...]

Servicii oferite de CJRAE Ilfov

  • servicii de asistenţă psihopedagogică pentru elevi, cadre didactice şi părinţi, furnizate prin C.J.A.P. (Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică) şi prin cabinetele de asistenţă psihopedagogică şcolare și interșcolare;
  • servicii constând în diverse terapii logopedice, furnizate prin C.L.I. (Cabinetele Logopedice Interşcolare);
  • servicii de sprijin şi îndrumare a copiilor, elevilor şi tinerilor cu CES (cerinţe educative speciale) asigurate prin intermediul S.E.O.S.P. (Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională) și C.O.Ș.P. (Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională);
  • servicii de mediere şcolară, furnizate de mediatorii şcolari.
Go to Top