ANUNȚ REZULTATE SELECȚIE PENTRU PARTICIPAREA LA PROGRAMUL DE MOBILITATE ERASMUS+

ANUNȚ REZULTATE SELECȚIE
PENTRU PARTICIPAREA LA PROGRAMUL DE MOBILITATE ERASMUS+
în cadrul proiectului de acrediatre Erasmus + a CJRAE Ilfov ”Asistența psihopedagogică la nivel
primar – repere europene de incluziune”

Go to Top