Asistența psihopedagogică în context european – șansa promovării diversității și incluziunii în școlile ilfovene, Paris – Franta (2020-1-RO01-KA101-079190)

Mobilitate de formare în cadrul proiectului ERASMUS+, Paris – Franta (2020-1-RO01-KA101-079190)

Go to Top